Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 12. 2020

Datum objave: 2. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 22. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1497/90 v izmeri 44 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 1497/90).

Cena navedene nepremičnine 3.520,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke