Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 12. 2020

Datum objave: 2. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 22. 12. 2020

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 1497/89 v izmeri 8 m2 in s parc. št. 1497/91 v izmeri 203 m2, obe k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 1497/89 1497/91).

Cena navedene nepremičnine 16.880,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke