Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 1. 2021

Datum objave: 16. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 5. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 429/16 v izmeri 92 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 429/16).

Cena navedene nepremičnine 7.360,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke