Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 1. 2021

Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 7. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 184/5 v izmeri 19 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, (ID znak: parcela 1754 184/5).

Cena navedene nepremičnine 1.520,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke