Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 1. 2021

Datum objave: 7. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 926/39 v izmeri 30 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, (ID znak: parcela 1754 926/39).

Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke