Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 1. 2021

Datum objave: 7. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 1. 2021

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 633/8 v izmeri 31 m2 in s parc. št. 633/10 v izmeri 92 m2, obe k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 633/8 in 633/10).

Cena navedene nepremičnin 9.840,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke