Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 2. 2021

Datum objave: 20. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 9. 2. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 797/24 v izmeri 39 m2, k. o. 1772 Slapej, (ID znak: parcela 1772 797/24).

Cena navedene nepremičnine 3.900,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke