Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 2. 2021

Datum objave: 22. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 11. 2. 2021

Menjava nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana:

a) katastrska občina 1772 SLAPE:
-parcela 349/2 v izmeri 557 m2, v naravi del območja Vojašnice Edvarda Peperke

b) katastrska občina 1771 ZADOBROVA:,
-parcela 1456/2 v izmeri 262 m2, v naravi del območja Vojašnice Edvarda Peperke in

c) katastrska občina 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO:
-parcela 246/2 v izmeri 4.000 m2, v naravi del območja Vojašnice TO

Skupna vrednost zemljišč, v skupni izmeri 4.819 m2, navedenih v točki I. a do I. c, ki so predmet prenosa na Republiko Slovenijo, znaša 144.570,00 EUR.

Razpisne datoteke