Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 4. 2021

Datum objave: 31. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 20. 4. 2021

Prodaja pozidanih stavbnih zemljišč s:
- parc. št. 597/17 v izmeri 55 m2, k. o. 1755 – Glince,
- parc. št. 604/8 v izmeri 15 m2, k. o. 1755 – Glince in
- parc. št. 604/14 v izmeri 9 m2, k. o. 1755 – Glince.

Pri vseh navedenih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekom Slovenije, d. d., pri zemljišču s parc. št. 597/17, k. o. 1755 – Glince pa je v zemljiški knjigi vknjižena tudi plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime imetnika Telemach d. o. o. Zemljišča v naravi predstavljajo del neposrednega dostopa oz. dovoza peš in z vozili ter del pripadajočega zemljišča k stanovanjskemu objektu, s katerim se funkcionalno zaključujejo.

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 15.800,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka na promet nepremičnin

Razpisne datoteke