Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 4. 2021

Datum objave: 31. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 20. 4. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1535/21 v izmeri 207 m2, k. o. 1752 Stanežiče, (ID znak: parcela 1752 1535/21).

Cena navedene nepremičnine 16.560,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke