Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 5. 2021

Datum objave: 12. 4. 2021
Rok za sprejem ponudb: 2. 5. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1061/8 v izmeri 179 m2, k. o. 1755 Glince, (ID znak: parcela 1755 1061/8).

Cena navedene nepremičnine 15.760,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke