Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 5. 2021

Datum objave: 16. 4. 2021
Rok za sprejem ponudb: 6. 5. 2021

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči s parc. št. 597/4 v izmeri 21 m2 in s parc. št. 599/6 v izmeri 111 m2, obe k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 597/4 in ID znak: parcela 1722 599/6).

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke