Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 5. 2021

Datum objave: 6. 5. 2021
Rok za sprejem ponudb: 26. 5. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1112/8 v izmeri 14 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1112/8).

Cena navedene nepremičnine 2.100,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke