Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 5. 2021

Datum objave: 10. 5. 2021
Rok za sprejem ponudb: 30. 5. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 3237/4 v izmeri 41 m2 k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 3237/4).

Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 3.280,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke