Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 6. 2021

Datum objave: 13. 5. 2021
Rok za sprejem ponudb: 2. 6. 2021

Prodaja stavbnih zemljišč s: parc. št. 278/1 v izmeri 140 m2, k. o. 1756 – Črnuče, ID znak: parcela 1756 278/1 in parc. št. 283/20 v izmeri 26 m2, k. o. 1756 Črnuče, ID znak: parcela 1756 283/20.

Pri vseh navedenih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist in na ime imetnika Telekom Slovenije, d. d.. Zemljišči v naravi predstavljata del neposrednega dostopa oz. dovoza peš in z vozili do stanovanjskega objekta in se tudi v preostalem delu z njim zaključujejo v funkcionalno celoto.

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 13.280,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davkana promet nepremičnin.

Razpisne datoteke