Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 6. 2021

Datum objave: 18. 5. 2021
Rok za sprejem ponudb: 7. 6. 2021

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2280/79 v izmeri 480 m2 (ID znak: parcela 1735 2280/79), parc. št. 2280/74 v izmeri 171 m2 (ID znak: parcela 1735 2280/74) in parcela 2280/43 v izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1735 2280/43) vse k. o. 1735 Stožice.

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 28.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke