Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 6. 2021

Datum objave: 31. 5. 2021
Rok za sprejem ponudb: 20. 6. 2021

Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 313/1089 v izmeri 42 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 313/1089.

Zemljišče v naravi predstavljata stavbišče pod delom stanovanjskega objekta v lasti investitorja, ki je tretja oseba in ne prodajalec zemljišča po tej objavi in se tako s stanovanjskim objektom zaokrožuje v gradbeno celoto, zgolj v manjši izmeri predstavlja del zelenice k temu objektu. Predmet prodaje je zgolj zemljišče v lasti prodajalca pod objektom. Objekt na navedenem zemljišču ni predmet prodaje po tej objavi.

Cena navedene nepremičnine je 7.392,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke