Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 7. 2021

Datum objave: 28. 6. 2021
Rok za sprejem ponudb: 18. 7. 2021

Prodaja nepremičnine: Pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1692/73 v izmeri 72 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 1692/73).

Razpisne datoteke