Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 8. 2021

Datum objave: 20. 7. 2021
Rok za sprejem ponudb: 9. 8. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1071/3 v izmeri 39 m2, k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 1071/3).

Cena navedene nepremičnine 6.864,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke