Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 8. 2021

Datum objave: 11. 8. 2021
Rok za prijavo: 31. 8. 2021

Prodaja nepremičnin - pozidano stavbno zemljišče:
1. parc. št. 845/7, v izmeri 32 m2 ( ID znak: parcela 1730 845/7) k. o. 1730 Moste;
2. parc. št. 845/9, v izmeri 143 m2( ID znak: parcela 1730 845/9) k. o. 1730 Moste;
3. parc. št. 845/10, v izmeri 596 m2 ( Id znak: parcela 1730 845/10) k. o. 1730 Moste.

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 154.200,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin (DPN).

Razpisne datoteke