Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 9. 2021

Datum objave: 12. 8. 2021
Rok za prijavo: 1. 9. 2021

Prodaja nepremičnine:
- zemljišče parc. št. 2239/10 v izmeri 89 m2 (ID znak:parcela 1735 2239/10) k. o. 1735 Stožice,
- zemljišče parc. št. 2239/36 v izmeri 602 m2 (ID znak:parcela 1735 2239/36) k. o. 1735 Stožice.

Razpisne datoteke