Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 9. 2021

Datum objave: 12. 8. 2021
Rok za prijavo: 1. 9. 2021

Prodaja nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 414/48 v izmeri 17 m2 (ID znak: parcela 1722 414/48), k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 2.992,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke