Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 9. 2021

Datum objave: 23. 8. 2021
Rok za sprejem ponudb: 12. 9. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1551/164 v izmeri 19 m2, k. o. 2706 Zelena jama, (ID znak: parcela 2706 1551/164 ).

Cena navedene nepremičnine 2.850,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke