Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 9. 2021

Datum objave: 25. 8. 2021
Rok za prijavo: 14. 9. 2021

Prodaja nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2274/6 v izmeri 27 m2 (ID znak: parcela 1735 2274/6) in parc. št. 2274/7 v izmeri 73 m2 (ID znak: parcela 1735 2274/7), obe k. o. 1735 Stožice.

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 17.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke