Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 9. 2021

Datum objave: 26. 8. 2021
Rok za sprejem ponudb: 15. 9. 2021

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 109/39 v izmeri 452 m2, k. o. 1756 Črnuče (ID znak: parcela 1756109/39 ).

Cena navedene nepremičnine 13.560,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke