Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 9. 2021

Datum objave: 6. 9. 2021
Rok za prijavo: 26. 9. 2021

Prodaja zemljišč:
1. parc. št. 2111/5 v izmeri 22 m2, k. o. 1776 – Lipoglav in
2. parc. št. 2111/7 v izmeri 43 m2, k. o. 1776 – Lipoglav.

Cena navedenih nepremičnin je:
- za parc. št. 2111/5, k. o. 1776 – Lipoglav, znesek: 1.760,00 EUR brez pripadajočega davka in
- za parc. št. 2111/7, k. o. 1776 – Lipoglav, znesek: 3.440,00 EUR brez pripadajočega davka.   

Zemljišči v naravi ležita med stanovanjskima objektoma na naslovih Repče 7 in Repče 7A, Šmarje Sap ter lokalno cesto. Zemljišči se z objektoma zaokrožujeta v funkcionalno celoto, katerim predstavljata del dovoza.

Razpisne datoteke