Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 10. 2021

Datum objave: 14. 9. 2021
Rok za sprejem ponudb: 4. 10. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 313/909 v izmeri 99 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 313/909).

Cena navedene nepremičnine 14.850,00 EUR brez 2% DPN.

 

Razpisne datoteke