Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 10. 2021

Datum objave: 21. 9. 2021
Rok za sprejem ponudb: 11. 10. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1651/21 v izmeri 56 m2, k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/21).

Cena navedene nepremičnine 9.856,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke