Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 10. 2021

Datum objave: 28. 9. 2021
Rok za sprejem ponudb: 18. 10. 2021

Oddaja dela nepremičnine, nezazidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 897/208, v izmeri 246 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Predmet oddaje je zemljišče v izmeri 2,4 m2. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

Razpisne datoteke