Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 10. 2021

Datum objave: 28. 9. 2021
Rok za sprejem ponudb: 18. 10. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1651/19 v izmeri 31 m2, k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/19).

Cena navedene nepremičnine 3.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke