Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 10. 2021

Datum objave: 6. 10. 2021
Rok za sprejem ponudb: 26. 10. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 137/12 v izmeri 28 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 137/12).

Cena navedene nepremičnine 3.360,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke