Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 11. 2021

Datum objave: 9. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 29. 11. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1062/28 v izmeri 107 m2, k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 1062/28).

Cena navedene nepremičnine 8.560,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke