Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 12. 2021

Datum objave: 15. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 5. 12. 2021

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 293/54 v izmeri 12 m2 in parc. št. 293/77 v izmeri 67 m2, obe k. o. 1722 – Trnovsko predmestje. Zemljišči v naravi predstavljata asfaltiran urejen dovoz oz. dostop z vozili in peš, do stanovanjskih objektov s pripadajočimi zemljišči, v lasti več fizičnih oseb. S prodajo predmetnih zemljišč se uredi dejansko stanje zemljišč v naravi, z zemljiškoknjižnim.

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša: 11.850,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke