Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 12. 2021

Datum objave: 17. 11. 2021
Rok za sprejem ponudb: 7. 12. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2060, (stavbišče pod garažo ID znak: del stavbe 2636-8045-33) v izmeri 25 m2, k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 2060).

Cena navedene nepremičnin 6.250,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke