Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 12. 2021

Datum objave: 8. 12. 2021
Rok za sprejem ponudb: 28. 12. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 297/32 v izmeri 31 m2 k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 297/32).

Cena navedene nepremičnine skupaj znaša 3.100,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke