Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 12. 2021

Datum objave: 10. 12. 2021
Rok za prijavo: 30. 12. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2272/20 v izmeri 24 m2 k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2272/20).

Cena navedene nepremičnine znaša 4.224,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke