Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 12. 2021

Datum objave: 10. 12. 2021
Rok za prijavo: 30. 12. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2287/5 v izmeri 22 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2287/5).

Cena navedene nepremičnine znaša 3.872,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke