Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 1. 2022

Datum objave: 5. 1. 2022
Rok za sprejem ponudb: 25. 1. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1861/6 v izmeri 5 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1861/6).

Cena navedene nepremičnine 400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke