Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 2. 2022

Datum objave: 12. 1. 2022
Rok za sprejem ponudb: 1. 2. 2022

Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 99/11, k. o. 1721 – Gradišče I, v izmeri 13 m2. Zemljišče v naravi predstavlja in se uporablja kot del dovoza oz. dostopa do objekta s pripadajočimi zemljišči, na katere neposredno meji. S predmetno prodajo se uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim.

Cena zemljišča s parc. št. 99/11, k. o. 1721 – Gradišče I, ID znak: parcela 1721 99/11, je 1.560,00 EUR, brez pripadajočega 2% DPN.

 

Razpisne datoteke