Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 2. 2022

Datum objave: 14. 1. 2022
Rok za sprejem ponudb: 3. 2. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče s parc. št. 840/64 v izmeri 106 m2, k. o. 1736 Brinje I, (ID znak: parcela 1736 840/64).

Cena navedene nepremičnine 18.656,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke