Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 2. 2022

Datum objave: 17. 1. 2022
Rok za sprejem ponudb: 6. 2. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 153/111 v izmeri 42 m2, k. o. 1728 Ljubljana mesto, (ID znak: parcela 1728 153/111).

Cena navedene nepremičnine 10.500,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke