Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 3. 2022

Datum objave: 4. 3. 2022
Rok za sprejem ponudb: 24. 3. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 297/27 v izmeri 77 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 297/27).

Cena navedene nepremičnine 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke