Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 4. 2022

Datum objave: 14. 3. 2022
Rok za sprejem ponudb: 3. 4. 2022

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 668/13 v izmeri 25 m2, k. o. 1732 – Štepanja vas, ID znak: parcela 1732 668/13. Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop in dovoz do stanovanjskega objekta, ki neposredno meji na navedeno zemljišče. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d..

Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke