Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 4. 2022

Datum objave: 15. 3. 2022
Rok za sprejem ponudb: 4. 4. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 200/252 v izmeri 78 m2, k. o. 1732 Štepanja vas, (ID znak: parcela 1732 200/252).

Cena navedene nepremičnine 2.340,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke