Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 4. 2022

Datum objave: 23. 3. 2022
Rok za sprejem ponudb: 12. 4. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2209/57 v izmeri 41 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2209/57).

Cena navedene nepremičnine 4.920,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke