Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 5. 2022

Datum objave: 20. 4. 2022
Rok za sprejem ponudb: 10. 5. 2022

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 3082/5 v izmeri 63 m2, k. o. 1994 - Dobrova, (ID znak: parcela 1994 3082/5).

Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop do stanovanjskega objekta, ki neposredno meji na navedeno zemljišče. Cena navedene nepremičnine je 11.088,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke