Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 6. 2022

Datum objave: 17. 5. 2022
Rok za prijavo: 6. 6. 2022

Predmet oddaje v najem: poslovni prostori št. P03 v izmeri 24,40 m2 na naslovu Breg 2, 1000 Ljubljana.

Najemno obdobje: za določen čas 5 let.

Namen oddaje: pisarniška dejavnost/storitvena dejavnost/trgovina z neživili.

Cena najema: oddaja v brezplačno uporabo.

Pogoj za najem: da je ponudnik nevladna organizacija, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu (68. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti). Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki izvajajo socialno-varstveni program.

Razpisne datoteke