Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 6. 2022

Datum objave: 17. 5. 2022
Rok za prijavo: 6. 6. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2775/2 v izmeri 27 m2, od tega se prodaja solastniški delež 23 m2, k. o. 1737 Tabor, (ID znak: parcela 1737 2775/2).

Cena navedene nepremičnine 3.450,00 EUR brez 2% DPN.

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka za prijavo na namero. Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe, rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.

Razpisne datoteke