Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 6. 2022

Datum objave: 20. 5. 2022
Rok za sprejem ponudb: 9. 6. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 1651/36 v izmeri 61 m2, k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/36).

Cena navedene nepremičnine 7.320,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke