Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 6. 2022

Datum objave: 23. 5. 2022
Rok za sprejem ponudb: 12. 6. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 934/6 v izmeri 29 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 934/6).

Cena navedene nepremičnine 5.104,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke